ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?…

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile ÇAYKUR’a 630 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşçi alımı için başvurular 28 Şubat tarihinden itibaren 5 iş günü içinden şahsen veya internet üzerinden yapılacak. İşte başvuru şartları ve diğer ayrıntılar…

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 28 Şubat 2022 – 4 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını www.iskur.gov.tr” resmi internet sitesinden veya İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek.

İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildirilen işyerlerinden yalnızca biri için başvuru yapabilecek. Birden fazla işyeri için başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacak. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının illerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

621cd2b066a97c4a1196fdd9

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İŞKUR ÇAYKUR 630 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.