Gören Bir Daha Bakıyor! Kişiliğinizi Öğrenmek İçin Fotoğraftaki Zımnî Sembolleri Bulun

Bilim geliştikçe bilimin sırf fen ve matematik olmadığı, cihanı anlamak kadar beşerli anlamanın da tıpkı ölçüde değerli ve mümkün olduğu ortaya çıkıyor.

19. Yüzyılın ortalarından itibaren insanı almak ismine ortaya atılan disiplinler gelişim göstermiş ve bugün alanlara ayrılmış olan çok farklı yaklaşımın temelini atmıştır.

Sigmund Freud’un temellerini attığı psikoloji biliminin değerli bir kilometre taşı olan sembollerle karakter tahlili, bugün artık herkesin ulaşabileceği bir araç haline geldi.

Gördüğümüz bu optik illüzyon tam da bu fonksiyonu görmek için yaratıldı. Fotoğrafta gördüğünüz semboller en makûs özelliklerinizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Böylelikle onların üzerine nasıl gideceğinizi belirlemek ve ehlileştirmek sizin elinizde oluyor!

İLK GÖRDÜKLERİNİZİ AKLINIZDA TUTUN

Resme baktığınızda birinci gördüğünüz semboller büyük değer taşıyor. Bir şeye şöyle bir baktığımızda gördüklerimizin bize sağladığı bilgilerle dikkatle baktığımız, incelediğimiz vakit gördüğümüz şeylerin verdiği datalar apayrı şeyler söyleyebilir.

İlk baktığımızda uzun bir elbise giymiş bir bayan, bayanın saçlarının rengi ve tacı, bir ırmak, bir köprü, bir insan, tekne ve ufak ormancıkların da olduğu geniş mi geniş bir ova göreceğiz.

İşte bu birinci müşahedeler kişiliğimiz hakkında bize çok şey anlatacak. Neler mi onlar? Gelin bakalım!

EN MAKUS ÖZELLİĞİNİZ!

Resme baktığınızda birinci evvel bir bayanı görürseniz farklı, ırmağı, köprüyü ya da tekneyi gördüyseniz farklı özellikleriniz dışa vuruyor.

İLK GÖRDÜĞÜNÜZ BİR BAYAN MI? AMAN DİKKAT…

Görselde birinci evvel bayanı fark ettiyseniz siz insanların dış görünüşlerine odaklanmaya ve onları bu biçimde yargılamaya eğilimli biri olabilirsiniz.

Her ne kadar dizayncı buna çok emek verse de bir kitabı kapağından anlamak mümkün değildir zira kitap tabiatı gereği çok fazla kanıyı bir çatı altında toplamanın mümkün olmadığı için yazılır.

İnsan da böyledir. Tek bir kalıpta anlamlandırılamaz. Çok boyutludur. İnsanları dış görünüşüne nazaran yargılamaktan kendimizi alamayız zira birinci evvel gördüğümüz odur fakat kesin bir kanıya varmadan önce içini açıp bakmamız, yani kanılarına nüfuz etmemiz gerekir.

Resimde bayan görüyorsanız tek özelliğiniz dışarıya bakmak da değil. Ne vakit sıkıntı durumda hissetseniz ve boşluğa düşseniz kendi dış görünüşünüze de bakıyor ve aksilikleri görmeye başlıyorsunuz.

NEHİR GÖRENLER SONLARA DİKKAT ETMELİ!

Optik illüzyona baktığınızda birinci gördüğünüz şey şayet nehirse bu sizin içinizde taşkın bir ırmak olduğuna işaret eder.

Aza kanaat getirmemek olağan ki insan tabiatının en temel özelliklerindendir. İnsanın inşa ettiği ne varsa bu doyumsuzluk sayesinde teşekkül etmiştir. Lakin burada doyumsuzluğu nasıl kanalize ettiğimiz çok kıymetlidir.

Eğer kelam konusu aşkınlık duygusu bizi daha fazla harcama yapmaya ve bu harcamalar sonucunda katma bedel yaratmaktan uzak şeylerle uğraşmaya itiyorsa o vakit kendimize bir çeki sistem vermemiz gerekebilir.

Resimde gördüğünüz birinci şeyin ırmak olması içinde bulunduğunuz toplumsal statüden rahatsız olduğunuzun manalarına da gelebilir. Evet, insan toplumsal sınıflara ayrılmıştır lakin bunlar çok çok güç da olsa aşılabilir gruplandırmalardır. Ama makul bir sınıfı -içinde bulunsanız dahi- aşağılamak o insanların hislerini ve davranışlarını hatta hayata olan yakınlıklarını temelden sarsabileceği için sizin dışınızda bir tesir gösterecektir.

Başkalarıyla olan irtibatınızı gözden geçirirken bu noktaya da dikkat etmeniz gerekir. Meslek ve maddiyat odaklı bir hayat sürerken etrafınızdakileri de boşlayıp boşlamadığınıza dikkat edin.

‘KÖPRÜ’ KURMAKTA MESELELER MI YAŞIYORSUNUZ?

Görselde birinci gördüğünüz şey şayet bir köprüyse, o halde sizin derin bir sıkıntınız var demektir!

Resimde gördüğünüz köprü aslında sizin insanlara karşı empati yapmakta zorlandığınızı ve bunu kendinizin de bal üzere bildiğini gösteriyor.

Başkalarına kapalı olmanız sizi soğuk beşerler kategorisine sokabilir. Lakin bu tıpkı vakitte bir soyluluk göstergesi de olabilir.

Büyük hükümdarlar köşelerine çekilip halkın hayatına burnunu sokmaz, halkın da kendi hayatına burnunu sokmamasını tercih ederler.

Sanatçılar, klasik siyasetçiler, işkolikler bu cinsten insanlardır.

Fakat her ne olursa olsun halkın ortasına inmekte ve onların kaygılarını anlamakta yarar vardır.

TEKNEYİ ŞIP DİYE BULDUNUZ MU?

Şayet fotoğrafta birinci gördüğünüz şey tekne ise sizin çok tehlikeli bir özelliğiniz var! Siz bir sorun olduğunda yalnızca kendinizi düşünüyorsunuz demektir.

Tekneye atlayıp kaçmaktan tereddüt etmiyorsunuz. Geride kalanlar kıymetli değil. Kendiniz ve tahminen sevdiklerinizi alıp kaçıyorsunuz fakat bunun karşılığında gerinizde bıraktıklarınızı pek de umursadığınız yok.

Bu durum size yorucu bir özellik de getiriyor zira tekneye binip gitmek vakit zaman akıntıya karşı kürek çekmek manasına da gelebilir. İşte bu üzere durumlarda kendinize yoldaşlar bulmak çok daha yararlı olabilir. Neden iş kısmı yapmak yerine bütün yükü kendiniz sırtlanasınız ki?

Evet bütün yükü sırtlanmak size çok daha fazla kar getirebilir lakin ya tekneyi inançlı bir limana yaklaştıramaz ve tek başınıza alabora olursanız!

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.