Hazine, iki tahvil ihalesinde yaklaşık 13,6 milyar lira borçlandı

Bakanlık birinci ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun tekrar ihracını gerçekleştirdi. İhalede kolay faiz yüzde 24,03, bileşik faiz yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 3 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 381 milyon lira, net satış 2 milyar 17,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu bölüme 3 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

TÜFE’YE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLİNİN YİNE İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkinci ihalede 10 yıl (3549 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin tekrar ihracı gerçekleştirildi. İhalede gerçek kolay faiz eksi yüzde 3,06, gerçek bileşik faiz eksi yüzde 3,04 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 4 milyar 795,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 247,6 milyon lira, net satış 3 milyar 781,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 862 milyon liralık teklif alındı ve bu kısma 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 13 milyar 598,5 milyon lira borçlandı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.