Bakanlığın Buca Cezaevi planı yargıdan döndü

İzmir Buca ilçesinde 30 Ekim 2020 depreminin ardından dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Buca Cezaevi’nin arazisinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Rezerv Yapı Alanı ilan edilmesine karşı açılan davada karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda kararı iptal etti.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkemenin iptal kararında, “Dava konusu parsellerin Rezerv Yapı Alanı kapsamına alınmasına dair ‘Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporu’nun, mevzuat hükümleri ile tarif edilen teknik ve nesnel tespitlerden yoksun olduğu, raporda sadece dayanak alınan mevzuat hükümlerine yer verildiği, parsellere yönelik özel herhangi bir irdeleme yapılmadığı, dava konusu parsellerin içerisinde bulunduğu konumda tekil olarak kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlenmesini gerektirecek herhangi bir analitik ya da gözlemsel veriye dayalı tespite yer verilmediği görülmekle, dava konusu parsellere yönelik ‘Rezerv Yapı Alanı Gerekçe Raporunun’ 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi hükmüne uyarlık göstermediği anlaşıldığından, işbu gerekçe raporuna dayalı olarak tesis edilen uyuşmazlık konusu parsellerin rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li Grup Başkanvekili Murat Aydın da Buca cezaevi ile ilgili verilen mahkeme kararını sanal medya hesaplarında paylaştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx